Doelstellingen van Het Schevenings Toneel

Het doel van Het Schevenings Toneel is om de Scheveningse tradities levend te houden. Dit doen zij door het blijven beoefenen van het Schevenings dialect en door andere typische Scheveningse zaken, zoals de klederdracht en het uitdragen van de sfeer uit het leven van grootouders en ouders. Het Schevenings Toneel vindt het van belang om dit alles in ere te houden. Gelukkig heeft een groot deel van de Scheveningse bevolking, en ook Scheveningers die buiten hun geboorteplaats zijn gaan wonen, de waardering voor de tradities behouden.

Het toneelspel heeft van begin af aan veel belangstelling weten te wekken, dit is te zien aan de volle zalen die Het Schevenings Toneel trekt, elke voorstelling weer, al ruim 35 jaar lang.

Een toneelstuk in Schevenings dialect en sfeer is voor velen een herkenning. Elk stuk is eigenlijk een stukje geschiedenis, hier leeft het echte Scheveningen nog door.

De toneelspelers zijn Scheveningers in hart en nieren en zijn nog grotendeels opgegroeid met het dialect. In de gesproken taal ligt de emotie, dit geldt in het bijzonder voor ons dialect; de Scheveningers begrijpen elkaar in hun eigen taal.

De Scheveningse taal is snel aan het verdwijnen. Ook de klederdracht is nu nog maar sporadisch te vinden. Zullen deze tradities over 10 jaar nog op Scheveningen te vinden zijn?

Het gaat om de tradities van onze geboorteplaats, deze mogen niet zo maar verloren gaan!