2016

Ost West, Tûs Best

Het Verhaal

Dit toneelstuk speelt in het jaar 1949. Veel Nederlandse mannen, dus ook uit Scheveningen, moesten destijds hun dienstplicht vervullen tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands Oost Indië. Na de souvereiniteits overdracht in 1949 werd het Nederlandse leger uit Nederlands Indië gerepatrieerd. Ook Leen, zoon van Freek en Guur, voer weer huiswaarts na drie jaar dienst te hebben gedaan in de gordel van smaragd. Dat er met verlangen naar het weerzien door zijn ouders en verloofde Leuntje werd uitgekeken, behoeft geen betoog. Ook familie, vrienden en buren wachtten in spanning zijn thuiskomst af. Leen had het voorrecht ongeschonden uit de strijd te komen. Er werden plannen beraamd om zijn terugkomst niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

In de Pers
De Uitvoering & Het Gezelschap

SchrijverDaan Verbaan
RegieArie Taal
UitvoeringReprise (1)
Premiere1 april 2016, Ons Centrum
Spelers/Speelsters
Decor/Losploeg
Kleding
Licht/Geluid
Kap/Grime
Overig